رهگیری مرسوله پستی

با تشکر از خرید شما – محصول شما بزودی پست میشود –  اگر احتیاج به کد رهگیری پستی دارید یک روز بعد از خرید (روز غیر تعطیل ) با شماره ۶۶۴۰۰۳۰۰ از ساعت ۱۰ صبح تا ۴ بعد از ظهر خانوم برون تماس بگیرید – لطفا برای دریافت کد رهگیری پست ایمیل نزنید – جواب داده نخواهد شد

 

 
انتشارات تخته سیاه

 سی درصد تخفیف برای کلیه محصولات تا کنکور 97

کد تخفیف : konkur