نمایشگاه کتاب تهران (۱۳۹۱)

نمایشگاه کتاب تهران (۱۳۹۱)

تقدیر به عنوان ناشر برگزیده سال

تقدیر نمایشگاه کتاب

تقدیر نمایشگاه کتاب

 

طرح نوروز محصولات انتشارات تخته سياه و ونوس با 25 درصد تخفيف ، ویژه نوروز 96 کد تخفیف : norooz