نمایشگاه کتاب تهران (۱۳۹۶)

نمایشگاه کتاب تهران (1396)

زمان برگزاری سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ اعلام شد.