استاد فرشید مفتون

استاد فرشید مفتون متولد ۱/ ۱۱ / ۱۳۴۹
تالیفات: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی
سابقه تدریس: ۱۴ سال
تالیفات: کتاب شب کنکور زبان در انتشارات تخته سیاه
انتشارات تخته سیاه

 سی درصد تخفیف برای کلیه محصولات تا کنکور 97

کد تخفیف : konkur