مشاهده فیلم

آموزش تشریحی دوازدهم زیست شناسی دکتر آرام فر

zist tashrihi

در کلاس شما تمامی مطالب زیست دوازدهم را فرا میگیرد و میتوانید در امتحان تشریحی زیست شناسی نمره 20 بگیرید .

اساتید تخته سیاه