استاد خزایی

استاد خزایی

متولد ٥٧ مهندس صنايع و كارشناسي ارشد دانشگاه علم و صنعت و دانشجوي دكتري رياضي دانشگاه علم و صنعت مولف قلم چي ،گاج، شبقره ، قلم علم ، كپي برابر اصل، انديشه فاعقو همگامان ناظر علمي و گزينشگر ازمونهاي قلم چي مدرك MTP (در خصوص شبكه)از مايكرو سافت مدرك افتخار از دانشكده رياضي دانشگاه مسكو بخاطر اول شدن در مسابقات بين المللي رياضيات جهاني مدرس ١٧ رتبه يك رقمي ١٩٣ رتبه دو رقمي در ١٠ سال اخير