استاد مهدی جبرئیلی

استاد مهدی جبرئیلی

استاد مهدی جبرئیلی مهندس شیمی- صنایع پالایش تالیف نظام جدید جمع بندی شیمی خیلی سبز ۱۰ آزمون شبیه ساز شیمی کنکور تخته سیاه تالیف نظام قدیم دوردنیا در ۴ ساعت از سال ۸۹ تا ۹۷ آی کیو شیمی جامع گاج ( بازبین علمی ) میکرو طبقه بندی شیمی اول دبیرستان میکرو طبقه بندی پیش دانشگاهی یک و دو و شیمی سوم ( بازبین علمی ) سیر تا پیاز دوم ، سوم و پیش دانشگاهی ( بازبین علمی ) طراحی آزمون گاج و ماز تدریس از سال ۸۶ در مراکز مختلف تهران و شهرستان