استاد مولایی

استاد رامین مولایی

(مدرس ریاضیات تجربی کنکور) 16 سال سابقه تدریس ریاضیات کنکور مولف کتاب دور دنیا در 4 ساعت انتشارات گاج مدرس DVDهای گاج، رایان، جعبه سیاه گاج سابقه تدریس در آموزشگاه‌های فرزانگان تهران راه اندیشه، بهارستان، بعثت کرج، اندیشه اهواز، دانشمندان کرمان، متانت، آبادگران، ندای کوثر، علم و تزکیه مدرس تنها درصد100 درس ریاضیات کنکور93 (خانم فاطمه سالاری)